RECYKLÁCIA

Spoločnosť TRADE SLOVAKIA a.s. v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a na základe registrácie a autorizácie zabezpečuje ekologické spracovanie odpadov a starých vozidiel.

Buďme ekologickí, separujme, recyklujme!

Recyklácia odpadov šetrí primárne suroviny.

Viete, že recyklácia kovového odpadu môže mať až 20-násobne nižší dopad na životné prostredie, ako získavanie kovu z rudy?

Spolu s nami pomáhate recyklovať napríklad aj železný šrot zo starých vozidiel, ktorý sa využíva pri výrobe ocele.  Recykláciou železného šrotu sa ušetrí primárna surovina (železná ruda), voda a energia, ktorá je potrebná pre tavenie a úpravu rudy. Okrem toho sa znižuje zaťaženie životného prostredia ťažbou, spracovaním a dopravou železnej rudy, rovnako aj znečisťovanie ovzdušia.

TRIEĎME ODPAD

separujeme obrazok

 

Vaše odpady vyriešime za Vás!

TRADE SLOVAKIA a.s. zabezpečuje zber, ekologické a ekonomické spracovanie nasledovných odpadov z Vašich prevádzok:

  • Papier a kartón
  • Plasty
  • Sklo
  • Kovy – železné, farebné
  • Batérie a akumulátory
  • Pneumatiky
  • Iné – podľa konkrétnych požiadaviek a dohody so zákazníkom

TRIEĎME ODPAD

separujeme obrazok